Milline on kaasaegne joomisruum ehk miks on baare vaja ja mis saab siis kui üheskoos baaris enam käia ei saa?

Vaade Botiku baarile

Juba tsivilisatsiooni tekkimisest alates on joogid kõigis kultuurides olulist rolli mänginud. Iga uue joogi tekkimisega kujunes ka uus ruum, kus seda nautida: the wine symposium, the coffeehouse, the tea parlor, the whiskey bar. Kohad, kus jooke tarbitakse, on läbi ajaloo olnud tähtsal kohal. Miks on ruum joogi nautimise juures nii oluline? (1)

Füüsiline ruum

Joomine on eelkõige sotsiaalne tegevus ja kogukondlikuks ajaveetmiseks on vajalik selleks otstarbeks kujundatud paik. Joomiskoht on spetsiaalne keskkond: omaette maailm kindlate tavade ja väärtustega, mille tähtsaim funktsioon on toetada sotsiaalset põimumist. (2) Üheskoos samas ruumis joomine annab teadmise, et kuulutakse mingisse suuremasse stabiilsesse gruppi. Joomisruumidel on seega sotsiaalne funktsioon- sellel on omadus defineerida, kes kogukonda kuulub ja kes mitte. (1)
Vaade Põhjala tehase stuudiohoonele, mille esimesel korrusel asub ka Botik

Botiku baar asub Kopli lõpus vanas Põhjala kummitehases. Kopli on kiiresti arenev piirkond, mille kuvand on viimaste aastate jooksul suuresti muutunud ja elanikkond kiiresti mitmekesistumas. Nii satub ka Põhjalasse üha enam inimesi ringi uitama, kes huvituvad paiga ajaloost ja tulevikuvisioonidest ning vajavad mõnusat kogunemiskohta, kus mõtteid vahetada. Botiku üks eesmärk ongi olla uus kohalik kogukonnabaar, kus üheskoos aega veeta ja mõtteid vahetada.
Botiku istumisala

Kultuuriruum

Proovides mõista alkoholi mõju inimese käitumisele, on sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid sama olulised kui füsioloogilised ja psühholoogilised. Joomise viisid ja joomisest mõtlemise viisid õpitakse samas kontekstis nagu muudki asjad elus. See tähendab, et joomine on kultuuri osa, millega seotud mustrid kujunevad erinevate tegurite kombinatsioonina, mis ühiskonnas norme, suhtumist ja väärtusi reguleerivad. (3)

Joomine on tugevasti seotud pidustuste ja muude tähtsate sündmustega. Mõnes kultuuris on pidu alkoholi tarbimise ettekäändeks. Teistes, kus alkohol on pigem igapäevaelu neutraalne osa, on alkoholil küll pidustuste juures oluline roll, kuid tähtpäevi ei kasutata joomise õigustuseks. Joomine ja söömine on tihedalt seotud ja jooki peetakse sama normaalseks ning igapäevaseks kui head toitu. (2)

Näiteks Hispaanias ei ole sõna “baar” kuidagi negatiivse tähendusega nagu mõnes keeles kipub olema. Hispaanlaste jaoks on baar eelkõige kohtumispaik ja mitte ilmtingimata koht, mis seostub alkoholi tarbimisega. Väikestes linnades võib baar olla sotsiaalse elu keskpunkt ja on üsna tavaline, et nädalavahetuse õhtutel on baaris terved perekonnad, kaasa arvatud lapsed ja eakad. (4)
Siseruum

Eesti keeles seostub sõna baar sageli eelkõige alkoholi tarbimise kohaga. Õigekeelsussõnaraamat defineerib baari aga kui väikest kohvikut või restorani, jookide ja suupistete müüklat. Alkoholi osa selles sõnaseletuses ei rõhutata ja joogi kõrval on toidul sama tähtis roll. Eesti baarikultuur on tasapisi muutumas. (5) Trend liigub suunas, mis eemaldub kiiresti kokku segatud jookidest ja taas on esikohal kvaliteetsed joogid värsketest toorainetest. (6) Samavõrd inspireerivad külalist asukoha laiemad väärtushinnangud. Valikuid ja otsuseid tehakse üha enam toetudes ühistele põhimõtetele ja suundadele, mis igapäevaelu edasi kannavad (nt jäätmevabadus, taaskasutus, keskkonnahoid, kodumaisus jms).
Õueruum

Botik püüdleb igal sammul taaskasutuse, jäätmevabaduse ja keskkonnahoiu poole, hoides seejuures au sees vana tehase omapära. Hea joogi kõrval peame oluliseks ka maitsvat paigaomast sööki, mitmekesist programmi ja head seltskonda. Püüame kõik need komponendid mõnusaks tervikuks liita, et terved pered ennast Botikus hästi tunneksid. Rõõmustame kui külalised vanast tehasest, Botiku aiast ja Koplist innustuvad ning põnevatele arengutele südamest kaasa elavad.
Valmisolek kultuuriprogrammiks

Regulatsioonid ja isolatsioon

Alkoholi tarbimist reguleerivad seadused on alati aktuaalsed ja tekitavad nii tarbijates, mittetarbijates kui müüjates tugevat reaktsiooni ka kehtiva eriolukorrata. Küll aga ei ole keelud nende sisu ning tagamaad mõistmata kunagi väga jätkusuutlikud ning alkoholi tarbimise keelamine ei vii väga kaugele. Pigem tuleks püüelda mõistliku ja jätkusuutliku ühiskonna ja integreeritud joomiskultuuri arendamise poole nii praegu kui tulevikus.

On üllatav, kui väike seos on inimese kohta tarbitud alkoholi kogusel ja alkoholi poolt põhjustatud probleemide arvul. (3) Kultuuriti on alkoholil inimeste käitumisele väga erinev mõju. Mõnes ühiskonnas (UK, USA, Skandinaavia, Austraalia) seostatakse alkoholi tarbimist vägivaldse ja antisotsiaalse käitumisega, teistes (Vahemeremaad, mõned Lõuna-Ameerika riigid) on joomiskäitumine enamasti rahulik ja harmooniline. See on suuresti seotud alkoholi puudutavate erinevate kultuuriliste uskumustega, ootustega alkoholi mõjule ja alkoholi tarbinud inimesi puudutavate sotsiaalsete normidega. Uuringutest on järeldatud, et alkoholi mõju käitumisele on eelkõige defineeritud sotsiaalsete ja kultuuriliste tegurite poolt, mitte etanooli keemiliste mõjude poolt. (2)
Öö Botikus

Kokkuvõtvalt on mõistliku joomiskultuuri osad sellised:

 1. koos joomine seostub pigem rituaalide ning pidustustega ega tähenda purju joomist
 2. joomine ja söömine on tihedalt seotud
 3. mõlemad sugupooled ja kõik vanusegrupid on üheskoos joomise olukorras, seejuures kõik ei pruugi juua
 4. joomine on sotsiaalne tegevus ega ole seotud isikliku püüdlusega leevendada ärevust või sotsiaalselt ebamugavat olukorda
 5. joomine on tavaliselt ainult üks koosviibimise komponente, teiste tegevuste osa ja ebasobivat käitumist mõistetakse hukka. (3)
Hetkeolukorras on sotsiaalne isolatsioon siiski esmatähtis ja rakendatakse mitmeid tegevust piiravaid reegleid. Arusaadavalt mõjutab see tugevasti nii inimeste meeleolu kui joogi-(ja söögi-)kohtade igapäevaelu. Inimene on aga sotsiaalne loom ja seltsielu on tavapärase igapäevaelu suur osa. Tähtpäevade ja nädalavahetuste isolatsioonis veetmine on suur väljakutse ja muudab inimeste tavapärast käitumist. Õnneks on eesti inimesed nutikad ja kindlasti saavad mitmed (distants)peod peetud ekraani vahendusel. Ilmselt ootavad kõik siiski kannatamatult olukorra stabiliseerumist, et taas üheskoos väljaspool kodu aega veeta ja seda loodetavasti kultuurselt.
Suvine Botiku aed 2019

Kasutatud materjal:
 1. https://www.litcharts.com/lit/a-history-of-the-world-in-six-glasses/themes/drinking-spaces-and-community 
 2. http://www.sirc.org/publik/drinking3.html 
 3. https://peele.net/lib/sociocul.html 
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Bar 
 5. https://www.prike.ee/baarmen-selgitab-millised-on-eesti-baarikultuuri-trendid-ja-puudused/# 
 6. https://www.carathotels.de/en/experience/pleasure/bar-culture/


Eelmine
Vabrikupoest baariks
Järgmine
Kuidas Botikul läheb ja teised karantiinitegevused

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: