Õues on koerailm ja see on imetore!

Looduse hüvedest, mida linna rohealad pakuvad, peavad linlased kõige tähtsamaks võimalust värskes õhus viibida, puhata ja vaba aega veeta, lihtsalt loodust nautida, vaikuses olla ja tervisesporti teha, selgub ühest Tallinna ja Helsingi rohealade külastusuuringust (1). Botiku aias saab lisaks kõigele eeltoodule mõnikord ka kontserti kuulata, pannkooki süüa ning mullijooki nautida.


Loe lisaks

Kas meie esiisad oleks majaehitusel kasutanud mootorsaagi?

Põhjala tehases on kaks varjualust-paviljoni, mille saamislool tasub korraks peatuda. Üks neist on linnaaia mätaskatusega vahvärkkonstruktsioon, teine lustakas Mandala katuse konstruktsioonile toetuva rookatusega „tikibaar“ katuseaias. 

Linna-aia mätaskatus, mille kukeharjad on "päästetud" ja ümber asustatud kõrvaloleva hoone katuselt ning Põhjala katuseaia oktagoonikujulise põhiplaaniga varjualune.

Loe lisaks